Kom erachter wat COMTOO
voor jouw bedrijf kan betekenen

COMTOO wordt volledig (zonder meerprijs) opgemaakt in uw huisstijl en het door u gewenste design. De inrichting van de autorisatie tot op persoonsniveau is een standaardfunctie binnen COMTOO. U kunt afdalen van een hoofdvestiging, naar vestigingen, naar teams, naar functiegroep tot individuele medewerker. Door de autorisatie- en inrichtingsmogelijkheden kan elk niveau beschikken over een specifieke opzet en design van de app.

Digitale communicatie

Delen en beschikbaar maken van kennis en informatie

Hierbinnen worden alle relevante kalenderitems weergeven, verjaardagen komen vanuit de import, andere kalender items kunnen handmatig worden ingevoerd via het beheer. Tevens kunnen o.a. items als verlof, evenementen getoond worden binnen de Kalendermodule.

Bedrijfsnieuws kan worden gecategoriseerd en eenvoudig worden toegevoegd. Laatste 5 toegevoegde nieuws items worden middels een slider in het voorportaal getoond. Extra mogelijkheden bij deze module zijn bijvoorbeeld het toevoegen van reacties, likes en/of het toevoegen van externe links.

Een interactieve module waar medewerkers zelf een bericht (foto inclusief tekst) kunnen plaatsen. Andere gebruikers van de app hebben de mogelijkheid tot liken en reageren onder de geplaatste tijdlijnberichten.

Foto’s zijn binnen de fotomodule in te delen in fotoalbums. Bestaande albums kunnen gemakkelijk worden aangevuld en nieuwe albums kunnen worden toegevoegd.

Documenten worden geüpload in categorieeen in het beheer van COMTOO. Voor de gebruiker zijn deze eenvoudig in te zien en te downloaden. Alle type documenten worden ondersteund (Word/Excel/PDF etc.).

Dit is een documenten map die uniek is voor elke gebruiker. Vanuit het beheer kan een document worden geupload en dan aan één specifieke gebruiker worden toegewezen. Voorbeelden van type documenten welke hier geplaatst kunnen worden zijn: loonstroken, loonbijlagen, brandstofanalyses, rij- en rusttijden etc.. Vaak vindt hier een koppeling plaats (optioneel).

Binnen de COMTOO inbox komen enkel persoonlijke berichten binnen. Voorbeelden hier van zijn: goed- of afkeuring van verlof, een persoonlijk bericht van een collega. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de ‘ custom App’ in de App stores wordt een push-notificatie verzonden. Opties binnen deze COMTOO inbox zijn het toevoegen van bijlagen.

Weergave van eigen profiel met mogelijkheid tot wijzigen wachtwoord & aanpassen profiel- foto. Mogelijkheid tot maken van een selfie als profielfoto en instellingen gericht op de AVG. Bij de optionele toevoeging van meertaligheid wordt hier de taal aangegeven waarin COMTOO getoond wordt.

De gebruiker ontvangt hier notificaties over nieuwe nieuwsberichten, geplaatste evenementen etc.. Kortom als er items zijn aangepast in COMTOO gericht op communicatie bedrijfsbreed wordt er een notificatie gegeven. Deze notificatie wordt 1 x per dag geleegd en zo heeft iedereen die dag inzichtelijk wat de toevoegingen zijn geweest binnen COMTOO. Met name gericht op gebruik op PC.

Met de evenement module kunnen bedrijfsevenementen worden aangemaakt. Hier is het mogelijk voor collega’s zich aan en/of af te melden. De beheerder ziet precies het aantal inschrijvingen en wie er al wel of niet gereageerd heeft. Bij de evenementen module is een uitbereiding mogelijk, zo kan er een vraag (of meerdere) worden voorgelegd aan de collega‘s. Met behulp van deze ‘vragen template’ kan bijvoorbeeld gepeild worden wat voor eten/drankjes er bij een bedrijfsbarbeque besteld moet worden. Gegevens kunnen worden geexporteerd naar Excel.

Deze optie wordt toegepast binnen een bedrijfsdocumentenmodule om enkel die documenten te tonen voor een specifieke functiegroep.

(Instructie)video’s (afkomstig van YouTube of Vimeo) kunnen worden gecategoriseerd en eenvoudig worden toegevoegd.

In deze document module kan de beheerder handmatig een PDF bestand plaatsen met de betreffende planning. Deze kan met één enkele klik worden geopend door gebruiker.

Met de extra optie ‘Beschikbare verlofuren’ wordt bijgehouden hoeveel verlofuren een medewerker nog te besteden heeft. Bij goedgekeurd verlof worden deze automatisch van het actuele saldo afgeschreven. Beschikbare uren zijn onderverdeeld in wettelijk verlof, TVT en ATV-uren. De beschikbare uren worden door de beheerder in het beheer-gedeelte binnen COMTOO ingevoerd. Vraag na voor meer info.

Nog geen informatie beschikbaar.

Het is mogelijk om een externe link achter een tegel te plaatsen. Men wordt dan naar een nieuw tabblad verwezen.

Binnen COMTOO is het mogelijk om in een aparte module de ‘ klant-instructies’ op te slaan. Dit wordt opgeslagen per klant zodat met de aanwezige zoek-functie makkelijk gezocht kan worden. Het beheer van deze klant informatie is via het beheer-gedeelte van COMTOO eenvoudig te doen. Bij 1 wijziging is dit direct voor alle collega’s zichtbaar. Er kunnen documenten/foto’s worden toegevoegd binnen deze module.

Binnen COMTOO kan een post-it module worden opgenomen, hierbij wordt er een belangrijke mededeling voor alle medewerkers uitgelicht. Deze verschijnt direct onder de header. En bij een custom App wordt er een push notificatie verstuurd.

Met de vacature module kunnen intern vacatures onder de aandacht worden gebracht.

Hier kan antwoord worden gegeven op een aantal veel gestelde vragen binnen de organisatie. Ook kunnen hier een aantal handige links worden neergezet.

Hiermee kunnen nieuwe collega’s op een warme manier welkom worden geheten binnen de organisatie.

Met deze module is het mogelijk om vanaf een gewenste datum een pop-up te tonen aan de gebruiker wat betreft het verlopen van passen, certificaat, opleiding, keuring van een wagen. De instellingen, dus verloopdatum, wanneer een pop-up moet verschijnen en bij wie wordt beheerd in de backmin.

Inzicht in behaalde opleiding zoals code 95 / VCA / BHV etc en gemaakte kosten. Met de module Opleidingsoverzicht in COMTOO houd je dit eenvoudig bij. Wanneer moet een chauffeur zijn code 95 behalen of BHV herhalen? Hoeveel punten zijn er behaald en wat zijn de gemaakte kosten per medewerker aan opleidingen? Tevens is met 1 druk op de knop een export te maken zodat er altijd een handig totaal overzicht beschikbaar is.

Bereik ook je medewerkers bijvoorbeeld in de kantine met beeldschermcommunicatie. Met onze functionaliteit Narrowcast bereik je de medewerkers via een televisiescherm met de nieuwsberichten uit COMTOO.

Digitale dienstverlening

Ondersteuning van het dagelijks werk

Een module waarmee verlof wordt aangevraagd. De medewerker vult de gewenste start en eindtijd van het verlof in, de reden en (indien nodig) een korte toelichting. De beheerder ontvangt bericht van de aanvraag en kan deze in het beheerdergedeelte binnen COMTOO goed- of afkeuren. De medewerker ontvangt hiervan automatisch bericht binnen COMTOO. De medewerker ziet zijn/haar verlof geschiedenis. Een optie is dat er gewerkt kan worden met verschillende type verlofsaldi.

Met deze uitgebreide verlofplanner is snel inzichtelijk wie wanneer verlof heeft aangevraagd en op welke dag. Zo kan goed gemanaged worden wie er bijvoorbeeld wel of niet tegelijk verlof op kunnen nemen en of dit haalbaar is met de benodigde bezetting. Optie is om een signaal te tonen wanneer maximum aantal wordt overschreden. Vraag na voor meer info.

Met deze module is het mogelijk om intern een gesprek aan te vragen met een van de collega’s. De beheerder van de app bepaalt met wie er allemaal een gesprek kan worden aangevraagd. De verdere afhandeling van het gesprek vindt buiten COMTOO plaats.

Digitaal smoelenboek. Van iedere collega een profiel.

Via dit formulier kan een gebruiker een tip of idee achterlaten. In het beheer van COMTOO kan de beheerder deze tips inzien en de verantwoordelijke binnen jouw organisatie ontvangt deze in de reguliere mailbox

Middels deze module kan de medewerker een verbetering melden. In het beheer zijn categorieën aan te maken waarover een melding gedaan kan worden. Ook is het mogelijk om foto’s toe te voegen.

Schade aan het wagenpark en/of goederen kunnen eenvoudig (met foto’s) digitaal gemeld worden.

Deze module maakt het mogelijk voor de medewerker om zich ziek te melden. Daarbij kan een indicatie van de duur worden aangegeven. Wanneer de medewerker weer beter is, meld hij/zij dit ook weer via deze module. Na beide meldingen ontvangt de beheerder een e-mail.

Deze optie wordt toegepast binnen een bedrijfsdocumentenmodule. Als de optie gelezen & akoord wordt ingezet wordt de handtekening als uitbreiding ingezet. Door deze optie in te zetten heeft u de functies gelezen & akoord + handtekening in 1 documentenmodule.

Met de evenement module kunnen bedrijfsevenementen worden aangemaakt. Hier is het mogelijk voor collega’s zich aan en/of af te melden. De beheerder ziet precies het aantal inschrijvingen en wie er al wel of niet gereageerd heeft. Bij de evenementen module is een uitbereiding mogelijk, zo kan er een vraag (of meerdere) worden voorgelegd aan de collega‘s. Met behulp van deze ‘vragen template’ kan bijvoorbeeld gepeild worden wat voor eten/drankjes er bij een bedrijfsbarbeque besteld moet worden. Gegevens kunnen worden geexporteerd naar Excel.

Binnen de bedrijfskleding module in COMTOO worden de actuele kledingstukken met foto en maten weergegeven. Per kledingstuk kan men de gewenste aantallen en maat aangeven om vervolgens de bestelling te verzenden. De bestellingen komen per e-mail binnen bij de daarvoor aangewezen persoon. Er kunnen maximaal 27 kleding items worden weergeven in het ‘assortiment’.

Mogelijkheid om onderhoud of reparatie aan te vragen (met mogelijkheid om foto's toe te voegen). De aanvraag wordt doorgestuurd naar de verantwoordelijke binnen de organisatie.

Hoe zet je interne kennisdeling en -borging in gang? Met de curus module van COMTOO! Deze module geeft de werkgever de kans om opgedane kennis te toetsen door het afnemen van een test. Geheel zelf via het beheer in te richten en op te zetten met gebruik van Youtube of Vimeo filmpjes.

Declaraties omtrent brandstof of tol kunnen door de gebruiker van COMTOO worden ingevoerd waarna dit overzichtelijk wordt weergegeven voor de beheerder. Er worden wat gegevens gevraagd en een foto van het bonnetje kan eenvoudig worden geupload.

Evenals het schade aan het wagenpark beschikt COMTOO ook over een optionele module voor schade aan goederen. Via een invulformulier met alle relevante data komt de schade melding uiteindelijk terecht bij de verantwoordelijke.

Het is mogelijk om de rit-planning als module in te zetten binnen COMTOO. Dit kan op verschillende manieren. Er is ook een koppeling mogelijk met een TMS om de chauffeur een akkoord & gelezen te laten geven binnen COMTOO. Vraag naar de verschillende mogelijkheden.

Aan het eind van de werkdag kan door de gebruikers de dagstaat worden ingevuld (weekstaat is ook mogelijk).

Werken met papieren formulieren is niet meer van deze tijd. Binnen de formulieren module is het mogelijk om formulieren volledig te digitaliseren. De beheerder kan formulieren aanmaken om hier verschillende soorten vragen aan toe te voegen (ook document uploads en handtekening behoren tot de opties). Gebruikers kunnen dit formulier eenvoudig digitaal invullen waarna de resultaten inzichtelijk zijn in de beheerderzijde en te exporteren zijn naar een PDF.

Medewerkers kunnen binnen deze module hun gewerkte uren aangeven. Hiervan is ook een geschiedenis terug te zien. Optioneel is om aangegeven uren door de chauffeur te laten goedkeuren via een zogenaamde voormanfunctie. Vraag na voor meer info.

Met de module Onboarding heb je de introductie en het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers goed geborgd. Daarnaast wil je nieuwe medewerkers ook niet overladen met papieren formulieren. Met deze module geef je medewerkers een digitale tool ook als ze nog niet zijn gestart. Zo hebben je medewerkers altijd snel de informatie voorhanden en up-to-date om productief te kunnen zijn. Denk aan te plaatsen video tutorials, digitale handboeken, digitale formulieren of zelf in te richten e-learnings.

Binnen COMTOO kunnen vergaderkamers worden gereserveerd. Door middel van het aangeven van een datum is zichtbaar of ruimte wel/niet beschikbaar is. De medewerker geeft zijn/haar gewenste start- en eindtijd in en plaatst de reservering. Wanneer een vergadering niet doorgaat, kan deze met 1 druk op de knop ongedaan worden gemaakt.

Geen tijd en geld meer verliezen met inefficiënt materiaal beheer! Met deze module heeft u altijd online inzicht in het gereedschapsbeheer, van meetapparatuur, boormachine tot bladblazer en ziet u altijd waar uw gereedschap / materiaal zich bevindt.

Het is mogelijk om met meertaligheid te werken binnen de organisatie. COMTOO is beschikbaar in Nederlands, Spaans, Duits, Pools, Hongaars, Engels, Fries etc.. Uiteraard altijd met behulp van uw organisatie in de vertaling van uw vakgebied wordt COMTOO op medewerkersniveau getoond in de van toepassing zijnde taal. Vertalingen zijn altijd door het bedrijf zelf te controleren of aan te leveren met betrekking tot vaktaal.

De voorleesfunctie kan gebruikt worden om tekst in de app hardop voor te laten lezen. Dit maakt COMTOO ook gebruiksvriendelijk voor de doelgroepen waaronder mensen met visuele beperkingen, leerproblemen of laaggeletterden.

Met deze module zie je in één oogopslag de beschikbaarheid van de medewerkers waardoor je de personeelsplanning snel en gemakkelijker maakt. In deze module is tevens de verlofplanning opgenomen. Uiteraard mogelijk om de beschikbaarheid en verlofplanning in te stellen per functiegroep en vestiging.

Digitale samenwerking

Open gesprekken voeren met collega’s

Een interactieve module waar medewerkers zelf een bericht (foto inclusief tekst) kunnen plaatsen. Andere gebruikers van de app hebben de mogelijkheid tot liken en reageren onder de geplaatste tijdlijnberichten.

Deze module kan worden gebruikt voor het schrijven en plaatsen van blogs binnen COMTOO. Bereik alle medewerkers van de organisatie via een blog op het sociaal intranet van COMTOO.

De module Ritberichten geeft de beheerder de mogelijkheid om een bericht naar een medewerker of medewerkers te sturen met daarin informatie over de betreffende rit. Het bericht kom in de inbox van de medewerker. Deze kan hierop reageren. De reactie op het bericht is voor de beheerder alleen zichtbaar in de backmin. Ook hierop kan weer op gereageerd worden. Er ontstaat een functionaliteit welke vergelijkbaar is met een chat.

Op laagdrempelige manier de interactie inzetten met de medewerkers kan met de Poll module in COMTOO. En super handig voor snelle feedback.