Verkeersongevallen Vrachtvervoer

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dit is een bekend spreekwoord in de Nederlandse maatschappij, mede hierom is in Nederland verplicht gesteld dat het vrachtverkeer gebruik maakt van een grote of een dode hoek spiegel. In 2018 deden er zich in Nederland ruim 1.500 ongelukken met vrachtvoertuigen voor. Saillant detail is wel dat er bij 40% van deze gevallen een buitenlandse chauffeur betrokken was. Een uitschieter zijn de Poolse chauffeurs, deze zijn sterk vertegenwoordigd met een aandeel van 9% in het totaal aantal ongevallen. (Een schade melden app met meertaligheid zou hierbij kunnen helpen.)

Het totaal aantal ongevallen zit de afgelopen jaren dan ook in de lift, van het jaar 2017 op 2018 is dit zelfs met 50% gegroeid. De branche organisatie van transport en logistiek doet onderzoek naar de oorzaak hiervan. Drukte op de weg en huftergedrag in het verkeer zijn de twee voornaamste knelpunten die voorlopig uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Doordat de Nederlandse economie de afgelopen jaren zo hard groeide (tot aan de Corona-crisis) is het vrachtvervoer op de Nederlandse wegen daarmee ook flink gestegen.

De vraag is nu of deze drukte na het wegebben van de Corona-crisis terug op zijn oude niveau zal komen. Tijdens de crisis is de drukte op de wegen in ieder geval ernstig afgenomen, dit doordat er voornamelijk thuis gewerkt werd, de import uit het buitenland drastisch verminderd is en er aangeraden werd om zo veel mogelijk binnenshuis te blijven. Dit alles heeft eraan bij gedragen dat de maand april voor een diepterecord heeft gezorgd op het gebied van aantal kilometers file. In het totaal stond er in deze maand 850 kilometer aan file (een daling van 92% ten opzichte van voorgaand jaar).

Meer weten over onze communicatie app?

Vrijblijvend prijsvoorstelGratis demo

Digitaal schade melden met een Schade melden app

Met minder verkeer ontstaan er automatisch ook minder verkeersongevallen. Wanneer er zich toch een ongeval voordoet is het belangrijk om gestructureerd te werk te gaan bij de schadeafhandeling hiervan. Op de officiële website van de ANWB worden onderstaande stappen voorgeschreven:

  • Vul samen het Europese schade formulier in
  • Noteer de gegevens van de getuigen
  • Maak foto’s van de aanrijding
  • Noteer de gegevens van de verzekeringmaatschappij van de tegenpartij.

Digitale ondersteuning bij het melden van schade wordt echter steeds gangbaarder. Een van de mogelijkheden voor zo’n digitaal kanaal is via een schade melden app. Met een schade app wordt het schadeformulier inclusief uitleg digitaal weergeven waarna er instructies worden gegeven om het formulier fysiek in te vullen. Een van de applicaties die over deze mogelijkheden beschikt is COMTOO.

Schade melden via de COMTOO app

Binnen de interne communicatie app van COMTOO is er de mogelijkheid om schade digitaal te melden. De communicatie app is mede ingericht op de behoeftes vanuit de transport branche, zo omvat deze ook modules voor brandstofdeclaratie en rittenplanning.

De schade melden module binnen COMTOO is dan ook een zeer uitgebreide. Organisaties die er gebruik van maken hebben de mogelijkheid om verschillende voertuig types te uploaden aan de beheerderszijde van de app. Wanneer er schade wordt gemeld kan de melder zijn type voertuig selecteren waarna deze virtueel wordt weergaven. De locatie op het voertuig waar de schade zich bevindt kan worden aangegeven waarna de volgende stap het schadeformulier is. Deze wordt digitaal weergegeven waarna er instructies volgen voor het invullen hiervan. Fouten tijdens het invullen van het schadeformulier zijn hiermee verleden tijd.