Huidige situatie op de arbeidsmarkt

Door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt wordt het voor werkgevers steeds interessanter om te kijken naar de mogelijkheden om eigen personeel bij of om te scholen wanneer er een vacature ontstaat. Voor het 8ste kwartaal op rij is het aantal vacatures in Nederland toegenomen en is de werkeloosheid gedaald. Gevolg van deze toenemende krapte in deze tijd van hoogconjunctuur zijn stijgende lonen. Tijdens afgelopen december en januari stegen de gemiddelde cao-lonen in het bedrijfsleven met respectievelijk 2,9% en 3,4%. In de afgelopen tien jaar zijn de loonstijgingen nog nooit zo groot geweest. Dit terwijl de inflatie juist daalde van 2,7% naar 1,7%, de koopkracht van werkende Nederlanders neemt zo de afgelopen periode significant toe.

Met deze informatie in het achterhoofd wordt het voor werkgevers steeds lastiger om open posities vervuld te krijgen door werknemers met de juiste kennis en vaardigheden. De bouwsector is een van de branches die de afgelopen jaren te maken had met een steeds verder oplopend personeelstekort. Ondanks dit personeelstekort wist de sector de afgelopen jaren toch een flinke groei te realiseren. Zo groeide de sector in 2018 met maar liefst 6,5% en in 2019 met ruim 5,0%. Midden 2019 kwam echter de stikstofuitspraak van de Raad van state waarna ruim 18.000 bouw projecten stil kwamen te liggen. Later in 2019 kwam daar nog eens de PFAS-problematiek bij waardoor de groei verder stagneerde. In 2020 zullen we de vruchten plukken van deze struggles in voorgaande jaren, volgens de prognose van de Rabobank valt de groei van de bouwsector terug naar 0,5% in 2020.

Arbeidssituatie in de bouwsector

Het personeelstekort is de afgelopen jaren een terugkerend probleem geweest binnen de bouwsector. Sinds de groei van de sector na de recessie in 2014 is de vraag naar goedgeschoold personeel steeds verder toegenomen. Dit leidde tot een hoogtepunt van krapte van maar liefst 20% op de bouwarbeidsmarkt in de zomer van 2018. In 2019 is deze krapte echter geslonken door de ontstane problematiek rondom de verschillende milieu kwesties. In 2020 dient er een verduurzamingsslag gemaakt te worden, om de duurzaamheidsdoelstelling te halen. De bouwsector lijkt hier echter nog niet klaar voor. De inflexibiliteit van het opleidingssysteem ligt hier ten grondslag aan. Startend werkende in de bouw zijn niet genoeg geschoold op de nieuwe technieken met o.a. warmtepompen, domotica of prefab daken. Het vakonderwijs van de bouw loopt achter op deze moderne technieken wat ertoe lijdt dat er op het gebied van deze duurzame technieken een arbeidstekort ontstaat. Zonder genoeg specialisten in deze nieuwe beroepen zal Nederland niet in staat zijn om meest innovatieve technieken toe te passen. Uit onderzoek van werkgevers in de bouw en installatie sector komt naar voren dat tussen de 35% en 54% van de medewerkers extra training nodig heeft om aan de Europese doelstellingen te voldoen.

Voordelen van bijscholing van personeel

Bij werkgevers heerst er nog wel eens bepaalde angst voor het bijscholen van personeel. Zij zijn bang dat goed geschoolde werknemers zullen vertrekken naar een aantrekkelijkere baan. Deze angst is echter niet gegrond. Uit onderzoek blijkt dat ontwikkelde en getrainde werknemers loyaler en productiever zijn. Ongewenst personeelsverloop wordt dus juist terug gedrongen omdat de loyaliteit van de werknemers toeneemt wanneer de werkgever bereid is in hem/haar te investeren. Bijgeschoolde werknemers raken gemotiveerder en halen meer plezier uit hun werk, daarbij neemt de medewerkersbetrokkenheid toe. Bijscholing heeft dus een positieve uitwerking op verschillende invloedrijke organisatorische aspecten wat uiteindelijk zal lijden tot betere bedrijfsresultaten.

Concreet gezegd heeft bijscholing vele voordelen voor de organisatie hieronder volgt een opsomming van een aantal van deze voordelen:

1 Flexibel inzetbaar

Goed geschoold personeel is beter op de hoogte van de ontwikkelingen binnen een organisatie. Je kunt ze opleiden tot deskundige specialisten of hun kennisdiversiteit verbreden tot andere functies en disciplines. Dit is handig wanneer een collega voor korte of langere tijd absent is. Door de brede inzetbaarheid van je personeel heb je altijd iemand achter de hand die een gat kan opvullen.

2 Productiever

Geschoold personeel is productiever, zij kunnen uit een breder kennisreservoir tappen voor het uitvoeren van bepaalde taken. Ook voor taken die buiten het ‘standard’ functiepakket vallen kunnen zij inspringen. Daarbij zijn zij met de opgedane kennis in staat om hun standard taken vlotter en effectiever uit te voeren.

3 Betere klantervaringen

Bijgeschoold personeel is beter in staat de klanten te helpen. Zij weten niet alleen alles van hun eigen vakgebied maar zijn ook op de hoogte van promoties, acties of de verschillende producten die de organisatie aanbied. Daarnaast zijn zij door hun brede expertise in staat om de klanten beter te helpen, dit komt de klantervaring en loyaliteit ten goede.

4 Minder personeelsverloop

Zoals in bovenstaande paragraaf al even aangehaald, neemt de loyaliteit van werknemers toe naarmate zij zien dat de werkgever bereid is in hen te investeren. Deze bijgeschoolde personeelsleden groeien binnen de organisatie en voelen de potentie die werkgevers in hen zien. Dit heeft als gevolg dat zij gemotiveerder raken om zich maximaal in te zetten voor hun organisatie. Bijkomend voordeel van het verlagen van het personeelsverloop is dat de organisatie ook minder vaak op zoek hoeft naar nieuw personeel. Zoals te lezen in de blog over personeelsverloop is dit vaak een kapitaalintensief traject. Daarbij komt nog eens kijken dat het onboarding proces van nieuwe medewerkers vaak redelijk tijdrovend is en medewerkers pas na 6 weken tot soms zelfs een jaar net zo productief zijn als zijn/haar voorganger.

5 Snel schakelen / actueel

Binnen organisaties doen er zich regelmatig situaties voor waarbij snel geschakeld moet worden. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarbij er een nieuwe strategische koers gevaren gaat worden of een nieuwe productlijn wordt gelanceerd waarover medewerkers moeten leren. Met cursus/training modules breng je de medewerkers binnen no-time weer up-to-date.

Meer weten over onze communicatie app?

Vrijblijvend prijsvoorstelGratis demo

Maak gebruik van technologische hulpmiddel voor bijscholing!

Nederland is Europees gezien een van de landen die het beste op weg is met het opleiden van zijn beroepsbevolking. Echter valt er absoluut nog winst te behalen als er gekeken wordt naar de manier waarop. In de moderne tijd zijn boeken gedateerd en is E-learning de ‘go-to’ manier op om je personeel bij te scholen. Online zijn er diverse E-learning methodes te vinden, zo worden er online massaal webinars, cursussen en trainingen aan geboden. De kwaliteit van de verschillende aangeboden programma’s is vaak nogal uiteenlopend. In de ideale situatie is een bepaalde E-Learning module beschikbaar in het bedrijfsintranet, op deze manier kan personeel gemakkelijk (in één omgeving) bijgeschoold worden wanneer hier behoefte aan is.

Wat is E-learning

Online trainingen worden voor veel organisaties steeds interessanter. Helemaal met de huidige Coronacrisis in het achterhoofd worden het gebruik van de online kanalen steeds noodzakelijker. Werknemers kunnen immers niet meer naar bepaalde locaties komen om daar gezamenlijk een training te volgen, online is het nieuwe werken. Bij een online training wordt er gebruik gemaakt van een online platform (dit kan een website of online community zijn) dat zo is ingedeeld dat er een E-learning omgeving wordt gecreëerd. Vaak bestaat zo’n omgeving uit 2 onderdelen:

  • Les gedeelte, dit kan vorm krijgen uit op verschillende manieren. Zo werken veel E-learning modules met instructie video’s. Trainees dienen hierbij goed op te letten en de belangrijke kennis tot zich te nemen. Video’s kunnen op meerdere manieren worden ingezet, voorbeelden hiervan zijn webminars, tutorials en interactieve video’s. Deze laatste is op dit moment booming, trainees hoeven niet eerst een gehele video van een kwartier te kijken maar video, les en toetsing van kennis lopen eigenlijk door elkaar heen.
  • Toetsing gedeelte, hier kan de opgedane kennis van de trainees getest worden. Vaak gebeurt dit door middel van een digitale toets die voldoende afgerond dient worden.

Waarom E-learning?

Hedendaags is E-learning een uiterst nuttig instrument wat gebruikt kan worden bij verschillende processen binnen een organisatie. Zo wordt E-learning al regelmatig ingezet bij het onboarden of bijscholen van personeel. Hieronder volgt een lijst van de voordelen van het gebruik van E-learning:

Overal en 24/7

Een van de voordelen van E-learning is dat cursisten de opleiding op een door hun gekozen tijdstip en locatie kunnen volgen. Ze kunnen het traject in eigen tempo doorlopen en hebben 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot de leeromgeving.

Eenvoudig te faciliteren

Een ander voordeel van E-learning is dat er niet veel geregeld hoeft te worden op het gebied van praktische zaken. Ja de online training dient eenmalig gemaakt te worden maar over ruimtes, docenten of groepen hoeft allemaal niet nagedacht te worden. Daarbij komt nog eens dat wanneer een online training gecreëerd is deze hergebruikt kan blijven worden zolang deze relevant is.

Hoog en toetsbaar rendement

Door gebruik te maken van E-learning kun je cursisten continue testen op kennis en voortgang. Gevolg hiervan is dat cursisten over het algemeen een hoog rendement hebben. Resultaten rapporten aan opdrachtgevers is eenvoudig omdat alle data van de cursisten in een oogopslag is terug te zien.

Tijdsbesparing door adoptiviteit

Bij klassieke training volgen alle cursisten dezelfde training in een hetzelfde lokaal. Hier gaat dus ook per cursist een zelfde hoeveelheid tijd in zitten. Dit terwijl cursisten vaak van verschillenden niveaus zijn. Bij E-learning kan iedere cursist op zijn eigen snelheid door de content heen gaan. Dit resulteert in het feit dat snelle cursisten minder tijd nodig hebben voor de training en langzamere cursisten juist rustig de tijd kunnen nemen om het onderwerp goed te doorgronden. Dit heeft een positief effect op het uiteindelijke slagingspercentage.

Hoe creëer je een E-learning structuur:

De 5 stappen van het formuleren van een doelmatig E-learning programma:

  1. Schrijf alles op wat de cursist moet kunnen na zijn E-learning traject. Maak dit ook zo concreet mogelijk.
  2. Schrijf alle stappen op die iemand moet nemen om deze leerdoelen te bereiken. Probeer dit pad zo logisch mogelijk te omschrijven.
  3. Verdeel de bedachte stappen op in secties. Secties maken de lesstof overzichtelijker voor de cursisten omdat je gerelateerde onderwerpen bij elkaar bundelt.
  4. Zo nu ben je klaar om de lesstof voor de secties te gaan bepalen.
  5. Het schrijven van E-learning content. Bij het schrijven van E-learning content is het altijd belangrijk om in gedachte te houden wat het huidige niveau is van de cursisten. Maak je het te makkelijk dan worden ze niet uitgedaagd, maak je het echter te moeilijk dan neemt de kans toe dat cursisten afhaken. Daarom is het aan te raden om je online training op te bouwen van makkelijk naar moeilijk, zorg ervoor dat iedereen die binnen jouw doelgroep valt direct kan aanhaken bij het startniveau. De opvolgende hoofdstukken kun je geleidelijk moeilijker maken, zorg ervoor dat cursisten door opbouwende uitdaging blijven groeien.

Wat COMTOO kan betekenen in het bijscholen van je personeel en faciliteren van E-learning

Een van de aanbieders van een E-learning module binnen haar eigen sociaal intranet is COMTOO. COMTOO is een interne communicatie app die beschikbaar is op zowel de mobiel als de desktop (COMTOO is voor al haar gebruikers te downloaden vanuit de App en Playstore). COMTOO heeft als visie om medewerkers meer met haar organisatie te verbinden en interne communicatie leuk te maken door er een sociaal aspect aan toe te voegen.

De COMTOO app beschikt over verschillende praktische bedrijfsmodules waarmee vele organisatieprocessen gedigitaliseerd kunnen worden. Zo beschikt het sociaal intranet van COMTOO over verschillende document modules waarmee kennis gedeeld en gewaarborgd kan blijven binnen de organisatie. Praktisch gezien voor de bouwsector kunnen dit bijvoorbeeld bouw-regelementen, checkbox items of bouwtekeningen zijn. Daarbij is er een tool-box module (gereedschap registratie) beschikbaar binnen de COMTOO omgeving. Met deze toolbox-module kan gereedschap eenvoudig geregistreerd worden. Dit kan zowel op collega niveau als op project niveau. COMTOO faciliteert met deze module alle handvatten die uw organisatie nodig heeft om al uw bouwtools gestructureerd te documenteren. Daarbij is er ook de mogelijkheid om via de toolbox-module melding te maken van gereedschap dat verdwenen is, schade heeft of gekeurd moet worden.

Tenslotte, wat kan COMTOO dan voor uw organisatie betekenen op het gebied van bijscholing. Binnen COMTOO is een E-learning module beschikbaar waarmee personeelsleden kunnen worden bijgeschoold. Kennis kan gedeeld worden doormiddel van video’s of documenten waarna de medewerkers getoetst kan worden door middel van een test. Wie niet slaagt zal dit proces moeten herhalen tot dat de tets wel succesvol is afgerond.

Benieuwd wat COMTOO voor uw organisatie kan betekenen in het ondersteunen van uw bedrijfscommunicatie? Bekijk dan hier onze interne communicatie app.