Wat is medewerkersbetrokkenheid?

Samen met medewerkerstevredenheid is medewerkersbetrokkenheid een mooie maatstaaf om het welzijn van je medewerkers binnen je organisatie te meten. Uit onderzoek is gebleken dat betrokken medewerkers tot 43% productiever zijn. Daarbij zijn deze medewerkers loyaler aan hun organisatie. Zij zullen minder snel de organisatie verlaten waardoor het ongewenst personeelsverloop afneemt. Een medewerkers die zich betrokken voelt bij zijn/haar organisatie vertoond in meerdere mate positief gedrag ten opzichte van de organisatie en de bijbehorende normen en waarden.

De medewerkersbetrokkenheid bepaald in sterke mate hun motivatie, emotionele binding en enthousiasme. Deze medewerkers zijn eerder bereid een stapje extra te doen voor hun werkgever en organisatie. Uit een onderzoek van Effectory in 56 landen is gebleken dat 27% van de werknemers in Nederland aangeeft zich écht betrokken bij haar organisatie te voelen. Chili is het land waar de medewerkersbetrokkenheid het hoogste is van alle respondenten, zij staan met een percentage van 51% fier op de eerste plaats.

Wat is het verschil tussen medewerkersbetrokkenheid en medewerkerstevredenheid

Eigenlijk spreken beide woorden redelijk voor zich maar toch zal ik nog een beknopte uitleg geven. Medewerkerstevredenheid wordt bepaald door de mate van tevredenheid die de werknemer voelt bij zijn/haar huidige werksituatie. Over het algemeen valt dit onder te verdelen in vier facetten:

  • Werkomstandigheden, dit omvat o.a. de externe omstandigheden (mentale & fysieke) op de werkvloer. Biedt de werkvloer de faciliteiten om de werkzaamheden veilig en succesvol uit te voeren. Te hoge werkdruk (mentaal) of geluidsoverlast (fysiek) zijn voorbeelden van negatieve exponenten.
  • Compensatie & Beloning, ook niet onbelangrijk de beloning die tegenover het geleverde werk staat. Is dit marktconform? Maar ook doorgroeimogelijkheden en toekomstperspectief vallen onder deze pijler.
  • Werkinhoud, wordt het werk door de medewerkers als aangenaam ervaren, wordt hij/zij genoeg uitgedaagd en worden de capaciteiten van de desbetreffende medewerkers op de juiste manier benut.
  • Samenwerking en Communicatie, dit wordt gezien als de belangrijkste pijler. Is de sfeer op de werkvloer goed, wordt er goed samengewerkt en zijn collega’s behulpzaam. Daarbij is de juiste aansturing vanuit het management bepalend, goede interne communicatie is hierbij de sleutel tot succes.

Waarin verschilt medewerkerstevredenheid dan van medewerkersbetrokkenheid? Eigenlijk is medewerkersbetrokkenheid ‘next level’ tevredenheid. Een medewerker kan tevreden zijn, maar dat betekent nog niet per definitie dat hij/zij ook daadwerkelijk hart heeft voor de organisatie. Wanneer een medewerker zich daadwerkelijk betrokken voelt kan hij zich identificeren met de kernwaarde van de organisatie. Een betrokken medewerker heeft verbinding met de organisatie hoog in het vaandel staan. Zowel hoge medewerkersbetrokkenheid als medewerkerstevredenheid hebben invloed op klanttevredenheid, organisatieprestaties en personeelsbehoud.

Waarom zijn betrokken medewerkers zo belangrijk?

Employee engagement of terwijl medewerkersbetrokkenheid zorgt ervoor dat organisatieprestaties met 26% verbeteren en het (ongewenst) personeelsverloop met 60% word teruggedrongen. Over het algemeen valt dus te stellen dat medewerkersbetrokkenheid grote invloed heeft op de mate van positiviteit van de bedrijfsresultaten.

Het juiste leiderschap in bedrijven draagt bij aan de mate van betrokkenheid die medewerkers ervaren. CEO van Red Hat (grote Amerikaanse hardware distributeur) Jim Whitehurst had hierover het volgende te zeggen:

“Binnen organisatie zijn er eigenlijk 3 soorten van leiderschap te onderscheiden. De eerste leiderschapsstijl is wanneer je het voor elkaar krijgt dat iemand hetgeen doet wat jij hem/haar verteld. Het tweede leiderschap is wanneer mensen denken wat jij denkt, je hoeft ze dus niet meer te vertellen wat hun taken zijn maar zij nemen de vrijheid dit zelf te bedenken en dit sluit aan bij de gedachtegang van de leider. De laatste en veruit meeste efficiënte stijl is medewerkers te overtuigen van jouw visie. Ze staan dan fundamenteel achter jouw standpunten en geloof wat eraan bijdraagt dat ze bergen werk zullen verzetten zonder dat je hen daar voor hoeft te motiveren.’’

Met de juiste leiderschapsstijl is het dus mogelijk om de betrokkenheid van je medewerkers een boost te geven. Voor elke bedrijf is het van belang om zijn/haar medewerkers mee te nemen in het denkproces wat er bij de leidinggevende plaatsvindt. Wanneer hij/zij namelijk vanuit dezelfde normen en waarden als de leidinggevende handelt binnen de organisatie zal de betrokkenheid gemaximaliseerd worden. Volgens een onderzoek van Deloitte heeft dit voor de organisatie veel voordelen:

  • Bedrijven met hoge medewerkersbetrokkenheid hebben gemiddeld 25 tot 65 minder personeelsverloop dan concurrenten binnen de branche. Dit levert op lange termijn significante financiële voordelen op. Deze ontstaan door dat het doorgaans 12 maanden kost vanaf het moment dat een vacature geplaatst wordt tot een nieuwe medewerker geheel ingewerkt is.
  • Gemiddeld genomen stijgt de omzet van een bedrijf met 3% bij een groei van medewerkersbetrokkenheid van 5%, voor elke procent groei medewerkersbetrokkenheid stijgt de omzet (gemiddeld) maar liefst met 0,6%.

Meer informatie of een vrijblijvend gesprek?

Plan een gratis demo en wij helpen je graag verder.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Medewerkersbetrokkenheid tijdens de corona crisis

Voor iedereen is dit een uitdagende tijd. Het corona virus zorgt voor onzekerheid en verstoring binnen elke organisatie, richtlijnen vanuit de overheid, nieuwe manier van communiceren en veranderende normen in het werkveld zijn hier de oorzaak van.

Er is niet één juiste manier om om te gaan met deze nieuwe omstandigheden. Iedere organisatie moet zijn eigen optimale manier vinden om de bedrijfsvoering tijdens de Corona-crisis in goede banen te leiden. Ook op het gebied van communicatie dient er voor veel bedrijven een nieuwe koers gevaren te worden. Binnen veel organisaties wordt er nog altijd vanuit huis gewerkt, mede hierdoor zijn voornamelijk Teams meetings dé nieuwe manier van vergaderen geworden. In deze blog richten we ons voornamelijk op de interne communicatie en hoe dit te bevorderen is om zo de medewerkersbetrokkenheid ook in deze tijd te blijven stimuleren. Hieronder volgen een aantal tips voor goede communicatie met je team voor grote en kleine bedrijven:

1 Virtuele evenementen

Dit is een van de opties die tijdens de corona crisis steeds meer benut wordt door werkgevers om medewerkers betrokken te houden. Een online borrel of een gezellige pup-quiz op de vrijdagavond maken tegenwoordig bij veel organisaties onderdeel uit van de evenementen kalender. Persoonlijk contact tussen de collega’s wordt op deze manier behouden, de meest gebruikte communicatie tools hiervoor zijn Zoom, Google Hangouts, Skype, etc.

2 Houdt je medewerkers consequent up-to-date van de ontwikkelingen

Regelmatige en transparante communicatie is van cruciaal belang om personeel duidelijkheid te verschaffen over het beleid van de organisatie en de nieuwe richtlijnen. Zoek hierbij ook persoonlijk contact met je medewerkers. Hier komen we bij tip 4 voor nog even op terug.

3 Experimenteer om te zien wat aanslaat

In iedere organisatie heerst een ander werkklimaat. Zoals eerder aangehaald is er dan ook niet één eenduidige oplossing om communicatie en medewerkersbetrokkenheid op pijl te houden gedurende de corona crisis. Experimenteer met de verschillende opties en nieuwe technologieën die in deze blog aanbod komen en vindt uit wat voor jouw organisatie werkt.

4 Neem feedback momenten en een vragenrondes op in de nieuwe workflow

Omdat je je personeel niet meer elke dag op kantoor ziet is het juiste extra belangrijk om toch het persoonlijk contact met iedereen te blijven opzoeken. Een maandelijkse een-op-een moment met elk individueel lid van je team is dan ook een aanrader. Zo blijf je op de hoogte van wat er bij iedereen speelt en houd jij je medewerkers betrokken bij de visie en richtlijnen vanuit het management. Dit is belangrijk wil jij jouw personeel aangehaakt houden en zo ook in deze tijd je medewerkers 100% gemotiveerd te houden.

Hoe verbeter je de betrokkenheid van je personeel

In voorgaande paragraaf hebben we gelezen dat medewerkersbetrokkenheid een belangrijke factor is voor het verbeteren van je financiële bedrijfsresultaten. Als leidinggevende is het aan jou de taak om deze betrokkenheid te stimuleren. Vanaf het eerste moment dat medewerkers jouw organisatie binnentreden dienen de kernwaardes van het bedrijf helder gecommuniceerd te worden, dit begint tijdens het onboarding proces. Na deze fase zijn er nog een aantal andere pijlers waarmee de medewerkersbetrokkenheid een boost gegeven kan worden:

1 Maak verwachtingen waar

In de eerste basis pakken we nog even terug op de medewerkerstevredenheid. Dit vormt namelijk de basis voor medewerkersbetrokkenheid. Dit heeft alles te maken met het waarmaken van verwachtingen, voornamelijk de kernverwachtingen genoemd in paragraaf 2 vormen hier de basis voor. Wanneer deze op een juiste manier zijn ingevuld is er ruimte om tevreden medewerkers te transformeren naar betrokken medewerkers.

2 Een energieke omgeving

Energie is een magisch en ongrijpbaar woord, hier valt geen kraakheldere definitie voor te formuleren. Toch is energie een toverwoord als het aankomt op medewerkersbetrokkenheid. Medewerkers dienen energie te vinden die in de ideale situatie ontstaat uit hun intrinsieke motivatie. Medewerkers dienen deze energie in zichzelf te vinden, dit kan door het creëren van juiste stimulansen bijv. door middel van secondaire arbeidsvoorwaarden of het creëren van een werkklimaat wat motiveert.

3 Betrek je medewerkers bij de succes van je organisatie

Naast energiebronnen die van dichtbij komen (collega’s, te verrichten werkzaamheden of intrinsiek) is ook de organisatie waarin gewerkt wordt een indicator. Personeel raakt meer betrokken wanneer zij weten hoe een organisatie presteert. Deel kwartaal cijfers, best practices en andere bedrijfssuccessen met je medewerkers. Op deze manier krijgen zij de doelen van de organisatie beter voor ogen, hebben zijn voorbeelden van succesprojecten en raken zij zo dus meer betrokken.

4 Teamwork is Dreamwork

Medewerkers raken meer betrokken door in teamverband te werken, samen doelen na te streven en samen succes te hebben. Wanneer medewerkers het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan distantieert dit ze van de organisatie. Door gezamenlijk aan projecten te werken wordt het gevoel van verantwoordelijkheid overgebracht van collega op collega. Energie van mede collega’s is aanstekelijk, het samenstellen van uitgebalanceerde teams voor projecten is hierom cruciaal.

5 Verbindt medewerkers aan de missie van de organisatie

Medewerkersbetrokkenheid en verbinding met de organisatie zijn fundamentele waarde die bijdragen aan het krijgen van energie uit het werk. Het overbrengen van de missie en visie op je medewerkers vormt hier de basis van. Wanneer deze helder en uitvoerbaar is gemaakt voor je medewerkers kunnen ze deze ook uitdragen naar jouw klanten. Je medewerkers begrijpen wat de kernwaarden van je organisatie zijn en kunnen deze ook beter representeren.

6 Verantwoordelijkheid en vrijheid

Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn twee belangrijke waarden voor het stimuleren van medewerkersbetrokkenheid. De tijd waarin de baas ‘denkt’ en medewerkers uitvoerden is gedateerd. Wanneer medewerkers zelf de vrijheid krijgen om met initiatieven te komen gaan ze zich ook meer verantwoordelijk voelen over de uitvoering van initiatieven. Iedereen krijgt energie van een eigen idee wat uiteindelijk succes oplevert. Belangrijk voor werkgevers is wel dat er voor medewerkers duidelijke kaders worden verschaft waarin medewerkers deze vrijheid hebben. De leidinggevende heeft in deze voornamelijk een coachende rol, waarin het zijn taak is om de juiste randvoorwaarden te creëren voor zijn/haar medewerkers.

Medewerkersbetrokkenheid in de transportbranche

In een ander onderzoek van Effectory wordt medewerkersmotivatie gemeten aan de hand van 2 factoren. De eerste hiervan is de bevlogenheid, hoe bevlogen zijn je medewerkers in hun werk. Voeren ze dit met passie uit of lopen ze er de kantjes er van af. De tweede factor is de betrokkenheid, hoe betrokken zijn je medewerkers bij je organisatie, betrokken medewerkers voelen zich vaak verbonden met hun organisatie. Betrokkenheid geeft aan dat iemand zich thuis voelt binnen de organisatie en zich kan vinden in de organisatiedoelstellingen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat 39% van de medewerkers in de transport branche zich betrokken en bevlogen voelt bij hun organisatie. Dit is 1% onder het landelijk gemiddeld wat namelijk op 40% ligt. Dit is een belangrijk gegeven als er gekeken wordt naar de ontwikkeling op personeelsgebied de branche. Zo bleek uit cijfers van het CBS dat de branche in 2019 voor het vijfde jaar op rij een omzetgroei realiseerden (gemiddeld kwam dit uit op 5%). Door deze groei van de branche is het personeelstekort de afgelopen jaren ook gestegen, hierdoor wordt het voor transportorganisaties belangrijker om personeel binnen boord te houden.

De kans dat deze groei in het jaar 2020 wordt doorgezet is vanwege de coronacrisis wel tot een 0 punt geslonken. Uit telefonisch onderzoek is namelijk gebleken dat transportbedrijven een gemiddelde omzet terugval van 20% ervaren sinds de start van de crisis. Voornamelijk bedrijven die leverden aan bedrijven in de horeca, zware industrie of het buitenland zijn het zwaar getroffen.

Voor verschillende transport organisatie ligt hier dan ook een uitdaging om juiste in deze ‘mindere’ tijden de betrokken en tevredenheid op acceptabel pijl te houden. Ook in de transportbranche wordt meer vanuit huis gewerkt (door kantoorpersoneel), wat de medewerkersbetrokkenheid niet persé ten goede komt. Een veel gebruikte oplossingen binnen de transportbranche voor het verbeteren van medewerkerstevredenheid is het in gebruik nemen van interne communicatietool. (lees ook waarom grote transport bedrijven voor COMTOO kiezen)

Wat kan COMTOO betekenen om de medewerkersbetrokkenheid binnen jouw organisatie te verbeteren

In bovenstaande blog hebben we gelezen dat medewerkersbetrokkenheid bijdraagt aan het verbeteren van de bedrijfsresultaten. Daarbij zijn een aantal concrete tips genoemd wat jij kan doen om deze medewerkersbetrokkenheid binnen jouw organisatie te verbeteren. Met het social intranet van COMTOO heb jij als werkgever alle handvatten om de betrokkenheid te verbeteren. De COMTOO applicatie helpt met het verbinden en betrekken van medewerkers bij jouw organisatie (ook voor medewerkers die geen beschikking hebben over een laptop of vast bureau!).

De COMTOO applicatie beschikt over een tijdlijn waarop bedrijfssucces of ander nieuws gedeeld kan worden. De applicatie is zowel te bereiken via de laptop als via de mobiele telefoon. De app is simpelweg te downloaden vanuit de App & Playstore, op deze manier zijn jouw medewerkers 24/7 op welke locatie dan ook verbonden met de organisatie. De fancy COMTOO omgeving beschikt daarnaast over vele praktische modules waarmee het zoeken naar documenten of het openen van 5 verschillende werkapps verleden tijd is.

Zo zijn er verschillende document-sharings modules beschikbaar waarmee, vergaarde kennis, projectinformatie maar ook persoonlijke documenten gewaarborgd blijven. Met deze modules kan COMTOO een grote bijdrage leveren aan het kennismanagement vraagstuk waar vele organisaties mee worstelen. Daarnaast zijn er nog andere praktische modules waarmee verschillende bedrijfsprocessen digitaal gefaciliteerd worden in de all-in-one omgeving van COMTOO. Zo zit er o.a.  een bedrijfskleding, schademelding, cursus en verlofapp module in COMTOO.