Medewerkers motiveren: waarom het belangrijk is

Een goed werkklimaat draagt bij aan de prestaties van je medewerkers op de werkvloer. Betrokken en gemotiveerde medewerkers leveren immers de beste prestaties. Om dit op de werkvloer te beoordelen kan er gekeken worden naar een aantal factoren:

 • Komen medewerkers graag naar hun werk?
 • Hoe gaan medewerkers met elkaar om, is dit vriendelijke en respectvol?
 • Zitten medewerkers goed in hun vel?

Wanneer je op al deze vragen een positief antwoord kunt geven kun je stellen dat de basis van een goed werkklimaat er ligt. Echter is er een groter plaatje als gekeken wordt naar medewerkers motivatie, namelijk de Employee experience. Dit is een term die in de HR steeds vaker gebruikt wordt. Een beknopte definitie van het woord luid als volgende:

De employee experience is een overkoepelend begrip voor alle percepties die medewerkers hebben  van hun interacties met de organisatie waarin zij werken

Des te beter de ervaring met de organisatie, hoe gemotiveerder werknemers zijn om het onderste uit de kan te halen. De beste prestaties komen voor uit intrinsieke motivatie. Als leidinggevende is het de taak om deze motivatie aan te wakkeren door hen op een juiste manier te stimuleren. Geef medewerkers op de werkvloer ruimte voor een lach en een traan, maar zorg ook dat alle neuzen dezelfde kant op staan en streef een gezamenlijk doel na.

Meer weten over onze communicatie app?

Vrijblijvend prijsvoorstelGratis demo

Medewerkers motiveren: 5 concrete tips

De vijf onderstaande tips die verderop behandeld gaan worden vinden hun oorsprong in de zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci. Deze theorie over menselijke motivatie stelt dat iedere medewerkers behoefte heeft aan drie natuurlijke behoeftes:

 • Verbondenheid: het gevoel waardevolle en gewaarde relaties te hebben met andere collega’s.
 • Autonomie: het gevoel vertrouwen te krijgen van de leidinggevende om zelf keuzes te kunnen maken en zelfstandig te handelen.
 • Competentie: het gevoel over de juiste kwaliteiten te beschikken om goed te functioneren.

Met bovenstaande medewerkers behoefte in het achterhoofd hebben wij 5 tips bedacht waarmee elke leidinggevende direct aan de slag kan op de werkvloer.

 1. Geef medewerkers verantwoordelijkheid en spreek hen hierop aan.
 2. Geef je medewerkers waardering voor het geleverde werk.
 3. Zorg voor positieve feedback om het gevoel van competentie onder je medewerkers te stimuleren.
 4. Stel het resultaat voorop maar geef je medewerkers zelf de vrijheid over hoe ze dit willen aanvliegen.
 5. Creëer een sfeer waarbij medewerkers samen willen werken en leren.

Communicatie

Om bovenstaande tips in de praktijk te brengen is communicatie het toverwoord. In een grote organisaties blijft dit soms lastig. Je geeft als leidinggevende het liefst iedereen persoonlijke aandacht, echter is dit naarmate de medewerkers aantallen toenemen bijna onmogelijk. Voor organisaties met meerdere filialen of veel non-desk medewerkers kan een digitale communicatie via een sociaal intranet uitkomst bieden.

Juiste in dit soort organisaties is COMTOO bij uitstek een geschikte tool. Top-down kunnen leidinggevende zo’n interne communicatie app gebruiken om werknemers in het zonnetje te zetten, verantwoording of complimenten te geven. Heeft een geheel team gezamenlijk hard gewerkt om een doel te behalen dan kan de openbare tijdlijn van COMTOO gebruikt worden om dit te delen. Wanneer een individuele medewerker behoefte aan specifieke feedback, stuur hem intern een privé bericht. Dit is efficiënt, snel en concreet. Binnen COMTOO kunnen er ook evenementen worden aangemaakt om de teambuilding te stimuleren. Met de evenementen module van COMTOO verschijnt een evenement voor al haar gebruikers in de kalender. Dit kan een teambuilding activiteit zijn of gewoon een gezellige borrel, zo hebben je medewerkers iets om naar uit te kijken.