Wat is bedrijfscommunicatie?

Op het gebied van bedrijfscommunicatie kan er onderscheid worden gemaakt tussen interne en externe bedrijfscommunicatie. Bij externe bedrijfscommunicatie staat het begrip imago centraal. Een positief imago is voor bedrijven om vele redenen belangrijk. Dit is namelijk bepalend in de keuze van nieuwe klanten, nieuwe medewerkers of andere partners. Met externe bedrijfscommunicatie worden alle communicatiemiddelen naar buiten bedoeld, een groot deel van deze communicatie bestaat dus ook uit marketing. Factoren als bedrijfslogo’s, huisstijl en de afspiegeling van identiteit en cultuur van het bedrijf hebben invloed op het imago. Deze laatste 2 komen mede voort uit interne communicatie.

Interne bedrijfscommunicatie staat eigenlijk beter bekend als gewoon interne communicatie. Dit is alle communicatie die zich binnen de verschillende afdelingen, collega’s, managementlagen van een bedrijf afspeelt. Ook dit is essentieel voor een bedrijf, zonder goede interne communicatie kunnen namelijk belangrijk bedrijfsprocessen als kennismanagement, onboarding, personeelsverloop en verzuim in het geding komen. Aan de basis van goede interne communicatie liggen 2 informatiefactoren ten grondslag:

  1. Taakinformatie, dit is informatie omtrent de te verrichten arbeidstaak, deze draagt bij aan het optimaal uitvoeren van de werkzaamheden.
  2. Procesinformatie, deze zorgt ervoor dat werknemers hun werk daadwerkelijk goed kunnen uitvoeren. Juiste overdracht van deze informatie (kennis en expertise) zorgt ervoor dat medewerkers betrokken en gemotiveerd blijven om dit met volle overgave te doen.

Wat zijn de belangrijkste richtlijnen voor goede bedrijfscommunicatie?

Opnieuw maken we in deze paragraaf onderscheid tussen 2 soorten bedrijfscommunicatie (de interne communicatie en de externe communicatie). Om te beginnen zoomen we in op de externe communicatie, wat zijn hierbinnen de belangrijkste facetten die in ogenschouw moeten worden genomen. Op het gebied van communicatie is het zinvol om te weten dat, alle communicatie die er naar buiten wordt gebracht een visitekaartje is voor het bedrijf. Externe stakeholders zien alleen deze communicatie en creëren aan de hand van deze berichten je bedrijfsimago. Bedenk van te voren dus goed wat je met het bedrijf naar buiten wilt brengen. Het gaat hierbij niet alleen om de manier waarop, maar voornamelijk wat de boodschap is die je wilt overbrengen. Voor succesvolle externe bedrijfscommunicatie moet er goed zijn nagedacht over onderstaande factoren:

  • Wie is de doelgroep die je wilt bereiken met je externe bedrijfscommunicatie. Wie zijn de mensen die deze doelgroep vormen en wat zijn de facetten die hun identiteit bepalen. Het opstellen van persona’s is een belangrijke stap in het proces om je doelgroep te leren kennen.
  • Waar vind ik mijn doelgroep, verschillende groepen mensen zijn via verschillende kanalen te bereiken. Zo bevinden de nieuwe generaties zich voornamelijk op de online platforms (Social media en websites), waarbij de oudere generatie beter te bereiken is via de klassieke mediums. Het kiezen van een bijpassend kanaal is cruciaal voor het bereiken van je doelgroep.
  • De boodschap, tenslotte is een passende boodschap bepalend voor het bereiken van je doelgroep. Deze boodschap moet in een passend formaat (video, afbeelding of tekst) de doelgroep die je voor ogen hebt bereiken. Daarnaast moet er bij het bepalen van de boodschap ook worden gekeken naar de manier waarop de boodschap wordt overgebracht. Woordkeuze, schrijfstijl en zelfs lettertype of tekstlengte kunnen al bepalend zijn voor succesvol overbrengen van je boodschap.

Nu we de belangrijkste externe bedrijfscommunicatie behandeld hebben zullen we in het vervolg van dit artikel inzoomen op interne bedrijfscommunicatie. Hieronder worden 4 tips behandeld die een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van je interne bedrijfscommunicatie.

Meer informatie of een vrijblijvend gesprek?

Plan een gratis demo en wij helpen je graag verder.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wat kan je als organisatie doen om je bedrijfscommunicatie te verbeteren? 4 concrete tips!

Voor elke bedrijf is interne communicatie een belangrijk aspect. Hier wordt regelmatig mee geworsteld door veel bedrijven. Hieronder volgen 4 concrete tips waarmee je interne bedrijfscommunicatie naar een hoger niveau tilt:

1 Creëer een bedrijfscultuur waarbij er ruimte is voor input vanuit alle lagen van het bedrijf

Iedereen in een bedrijf heeft andere ideeën, kennis en opvattingen. Voor een bedrijf (klein of groot) is het van belang dat alle werknemers het idee hebben dat zij gehoord worden. Gebeurt dit niet dan bestaat de kans dat de medewerkersbetrokkenheid daalt wat kan leiden tot toename van het verzuim. Daarbij hebben medewerkers uit verschillende lagen van de organisatie vaak verstand van verschillende zaken. De kennis uit de onderkant van de organisatie kan bijvoorbeeld zeer relevant zijn voor de management laag van de organisatie. Zonde als deze niet bereikt word! Het creëren van ruimte voor feedback en het organiseren van verschillende sparringsessies binnen een bedrijf heeft een positieve invloed op de kennisdeling en medewerkersbetrokkenheid.

2 Verdeel de verantwoordelijkheden

Zoals in het bovenstaande artikel is te lezen vormt communicatie mede het hart van iedere organisatie. Daarom is het belangrijk om iemand intern aan te stellen die de verantwoordelijkheid voor het soepel lopen van de communicatie op zich neemt. Iemand met communicatie-expertise en goede connecties binnen de verschillende lagen van de organisatie is uitermate geschikt voor deze job.

3 Neem een voorbeeld aan externe communicatie

Als bedrijf kan je voor interne bedrijfscommunicatie gerust een voorbeeld nemen aan de externe bedrijfscommunicatie. Ook binnen het bedrijf bevinden zich vele verschillende persoonlijkheden, vanuit verschillende segmenten van de samenleving. Om deze op de juiste manier met de juiste boodschap te bereiken is het belangrijk dat de verzonden boodschap op de juiste manier bij de juiste mensen terecht komt.

4 Maak gebruik van tools om je interne communicatie in goede banen te leiden

Omdat bedrijfscommunicatie zo’n bepalende factor is voor het succes van je bedrijf zijn er vele tools op de markt te vinden die kunnen bijdragen aan verbetering van de bedrijfscommunicatie. Bekijk de mogelijkheden die er op de markt zijn en kies een tool die het beste bij je bedrijfsvoering past. Verschillende tools hebben verschillende functionaliteiten, als communicatie verantwoordelijke is de keuze van een passende tool bepalend voor het succes van je communicatiebeleid.

Hoe de COMTOO app kan bijdragen aan het verbeteren van je bedrijfscommunicatie?

COMTOO is een van deze tools, uit eerdere klantcases is bewezen dat COMTOO een significante bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de interne bedrijfscommunicatie. De COMTOO app is zowel via de mobiel als via de desktop te bereiken. De tool is zeer functioneel wanneer je de medewerkers meer wilt betrekken én verbinden aan je organisatie (ook zij zonder vaste werkplek).

De communicatie app van COMTOO beschik over verschillende praktische modules die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de bedrijfscommunicatie. Naast het feit dat alle collega’s zijn ondergebracht in één digitale omgeving en zo altijd verbonden zijn met je bedrijf. Het sociaal intranet van COMTOO beschikt over vele praktische modules. Zo kan er verlof worden aangevraagd via de COMTOO app. Tevens beschikt COMTOO over diverse documentmodules waarmee gemakkelijk kennis gedeeld en verspreid kan worden. Tenslotte beschikt COMTOO ook over een cursus module waarmee medewerkers kunnen worden opgeleid of kwaliteit kan worden gewaarborgd.

Benieuwd wat COMTOO voor u kan betekenen in het ondersteunen van uw bedrijfscommunicatie? Bekijk dan hier onze interne communicatie app.