Sven Van Brempt, HR manager bij VERVAEKE vertelde ons het volgende: De traditionele ‘dienstnota’ die we maandelijks naar onze chauffeurs uitstuurden, bleek te traag te zijn geworden om efficiënt te communiceren.

De introductie van de VERVAEKE app van COMTOO bracht hierin een wezenlijke verandering: niet alleen kunnen we sneller en gerichter naar onze verschillende groepen medewerkers communiceren, daarnaast laat de app ons ook toe om belangrijke informatie onmiddellijk te delen, zelfs met teamleden die constant onderweg zijn.

De positieve referentie die we van een Belgische sectorgenoot kregen over het gebruik van de app, leidde ertoe dat we in gesprek gingen met COMTOO. Na een intensieve voorbereidingsfase werd de app gelanceerd. Hoewel we initieel nogal wat weerstand ondervonden bij medewerkers die dag in dag uit op de baan zijn en bij collega’s die minder affiniteit hebben met apps, hebben we het merendeel kunnen overtuigen dankzij een persoonlijke begeleiding bij de installatie en het gebruik van de app. Het bekendmaken van opleidingen, teambuildings en externe evenementen via de app, bleken ook effectieve methodes om onze VERVAEKE app intern te promoten.

Nu, 6 maanden na de lancering ervan, kunnen we stellen dat nieuwe collega’s snel vertrouwd raken met onze app, en dat de interesse en de betrokkenheid van andere teamleden stapsgewijs vergroten. De chatbox van de app draagt bij tot een community gevoel dat draagkracht vindt doorheen onze hele organisatie.

De VERVAEKE app van COMTOO helpt ons bij het aangaan van de huidige uitdagingen op vlak van communicatie: zo correct, snel en efficiënt mogelijk de juiste groepen van medewerkers informeren. De mogelijkheid om algemene informatie maar ook specifieke informatie m.b.t. veiligheid, procedures, afbeeldingen, foto’s en documenten in één app onder te brengen, verhoogt niet alleen de snelheid maar vergemakkelijkt ook de toegang tot essentiële informatie.

Daarnaast zorgt de chatbox voor meer ad hoc operationele informatie-uitwisseling die ook de teamband versterkt.

Hoewel we momenteel nog niet alle mogelijkheden van de app benutten, liggen de plannen klaar voor verdere optimalisatie. Na een succesvolle interne evaluatie in België is het onze bedoeling om onze VERVAEKE app ook uit te rollen in onze entiteiten in Nederland en Duitsland. We streven ernaar om gerichte communicatie per land te bevorderen, en tegelijkertijd een uniforme communicatie op groepsniveau te hanteren.

In samenwerking met COMTOO maken we onze communicatie niet alleen efficiënter, maar bouwen we ook aan een waardevolle community die bijdraagt aan de betrokkenheid, de tevredenheid en de motivatie van alle medewerkers van de VERVAEKE groep.